Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w trakcie korzystania z Serwisu jest Kinezycare Dorota Wysocka z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwskie Wzgórze 18/36, e-mail: biuro@funwear.pl
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji celów:
 3. rejestracji w Serwisie, złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – wykonywanie umowy);
 4. wysyłania przez Kinezycare Dorota Wysocka zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – wykonywanie umowy);
 5. prowadzenia badań ankietowych, promocji i konkursów przez Kinezycare Dorota Wysocka (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r zgoda);
 6. wysyłania przez Kinezycare Dorota Wysocka informacji handlowych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r zgoda).
 7. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Kinezycare Dorota Wysocka ma prawo przekazać dane osobowe Klienta podmiotom, które przetwarzają je na potrzeby Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, a także respektując instrukcje Kinezycare Dorota Wysocka mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom i organizacjom współpracującym z Kinezycare Dorota Wysocka za zgodą Klienta oraz instytucją upoważnionym z mocy prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi lub przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.
 12.  
Privacy Settings
Nasz sklep używa plików cookies. https://funwear.pl/klauzula-informacyjna/
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google